Oblíbené odkazy
Burza cenných papírů Praha a. s. (BCPP) je nejvýznamnější burza v České republice, provozuje hlavní obchod s akciemi v zemi. Sídlí v centru metropole. Burzovní index pro BCPP má název PX. BCPP se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a burzovním řádem, který si sama stanovuje. Veškerou její činnost pak kontroluje Česká národní banka. Pravidla, pod kterými funguje jsou harmonizována s EU. První burza vznikla v Praze v roce 1861. Roku 1871 byla založena pražská burza pro zboží a cenné papíry. V dobách Rakousko-Uherska zaznamenala velký úspěch při obchodování s cukrem, po první světové válce z ní obchod se zbožím téměř vymizel a nahradily ho již pouze cenné papíry. K jejímu zavření došlo před druhou světovou válkou, roku 1938. Za dob komunistické vlády nebyla organizace typu burzy potřebná, současná BCPP tak mohla vzniknout až po sametové revoluci. Existuje až od roku 1993, její vytvoření však bylo připravováno již od roku 1991. Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, která odvolává a volí členy burzovní komory a dozorčí rady, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Činnost burzy řídí burzovní komora, je statutárním orgánem a jedná jménem burzy. Ta si může také zřídit tzv. burzovní výbory, které se zabývají konkrétními činnostmi a volí burzovního ředitele. hlavní trh – zde se obchoduje s nejkvalitnějšími papíry. O přijetí CP na trh rozhoduje výbor o kotaci za velmi přísných podmínek. Mezi tyto podmínky patří výše základního jmění.dle obchodního zákoníku, alespoň dva roky podnikatelské činnosti, objem veřejné emise 200 mil. Kč. vedlejší trh – zde se obchoduje s kvalitními papíry. Mezi podmínky patří výše základního jmění dle obchodního zákoníku, alespoň dva roky podnikatelské činnosti, objem veřejné emise 100 mil. Kč. oficiální volný trh – podmínkou je pouze registrace emitenta. Začínají zde nové firmy. nový trh – založen 30. září 1999. Určen zejména nově vzniklým společnostem (alespoň jeden rok podnikatelské činnosti, výše základního jmění emitenta 10 mil. Kč)